Naslovnica

Alexandra von Humboldta 6 i 8, Zagreb

Ovo je stambena zgrada sa dva ulaza koji se vode financijski odvojeno. Zajednički su uspjeli ostvariti čak pet subvencija: subvenciju za energetski certifikat, subvenciju za projektnu dokumentaciju, subvenciju za energetsku obnovu (FZOEU), subvenciju za energetsku obnovu od strane EBRD-a i subvenciju kamatne stope (PBZ – „Zeleni kredit“). Na zgradi je provedena integralna energetska obnova u kojoj je uređen prednja i zadnja strana fasade, te krov.

Zagreb 20150717 00467 P1130716 P1130733  

P1130720 P1130729 

P1130737 Obnovljena Humboldtova

-> Detalji o subvencijama