Naslovnica

Andrije Hebranga 27, Zagreb

Zgrada bogate i zanimljive prošlosti. Zgradu je projektirao i gradio Milan Čalogović 1928. godine, koji je bio glavni nadzor prilikom gradnje. Zgrada je zanimljiva prema mnogim arhitektima, pa je kao takva imala vlastitu kotlovnicu u doba dok se veći dio donjeg grada grijao na peći na drva. Također je u dizalu ugrađeno po mjeri za potrebe vlasnika - preklopne stolice za upravljanje. Upravljanjem tom zgradom, obnovljen je krov i sanirana manja oštećenja na fasadi, a uskoro se očekuje i sama obnova fasade. Svi dosadašnji radovi sanacije su izvedeni vlastitim sredstvima, koja se polako prikupljaju iz povećane pričuve. Na taj način izbjegava se plaćanje kamate banci za veće investicijske zahvate.