Naslovnica

Dragutina Tadijanovića 2-4, Zagreb

Stambena zgrada je novije gradnje, te je iskoristila priliku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za subvencioniranu izradu energetskog certifikata, te tako nadoknadila propust investitora koji je imao tu obvezu.

DSCF9035 DSCF9037 DSCF9086

DSCF9042 DSCF9094 DSCF9040 

DSCF9066

-> Detalji o subvencijama