Eduenter - javna tribina

Javna tribina u sklopu projekta EduEnTer održat će se 20.12.2016. godine u 18h na adrsi Ulica grada Vukovara 274 u dvorani Tehnike d.d. Na tribini će biti prikazane termografske snimke odabranih zgrada te će se prezentirati njihova energetska potrošnja i rasipanje energije. Prisutni će dobiti i pojašnjenja o mogućnosti 60%-tnog sufinanciranja energetske obnove zgrada iz EU fondova.

Više na www.eduenter.hr

 9  9

Slika 1: termogram zgrade na adresi Siget 8
Slika 2: termogram zgrade na Zelenom trgu (tzv. „raketa“)