Drugi otvoreni dijalog partnera "Energetsko siromaštvo"

Sudjelovali smo u drugom otvorenom dijalogu partnera o suradnji, u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine na temu "Energetsko siromaštvo". Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja organiziralo je dijalog s ciljem definiranja kriterija pri dobivanju subvencija.

Dijalog se odvijao između predstavnika različitih institucija, udruga, poduzeća i drugih organizacija koje su vezane za navedenu tematiku. Naglasak razgovora bio je na socijalno ugroženim odnosno energetski siromašnim građanima.

Energetsko siromaštvo je složen i višedimenzionalan koncept koji se ne može odrediti samo s jednim kvantitativnim kriterijem. Definicija uglavnom služi u statističkom izvještavanju (npr. broj kućanstava zahvaćenih energetskim siromaštvom).

Neke od kriterija za odabir ranjivih skupina bi trebali biti: niski prihodi kućanstva, osobna invalidnina, umirovljenici sa nižom mirovinom, samohrani roditelji, primatelji dječjeg doplatka, odnos troškova grijanja i ukupnih primanja itd.

Ubuduće bi prednost kod natječaja trebale imati socijalne kategorije.