Ovrhe

 
Pravovremeno plaćanje pričuve
 

Pričuva je zakonska obaveza koju su obvezni plaćati svi suvlasnici stambene zgrade. U slučaju ne plaćanja definirane pričuve, upravitelj u ime ostalih suvlasnika zgrade pokreće sudski postupak naplate pričuve.

Pobrinite se da svoju pričuvu platite na vrijeme, kako ne bismo morali pokretati sudske postupke. Temeljem sudskog rješenja pričuva se naplaćuje sa računa dužnika, a ukoliko na računu nema dovoljno sredstava za naplatu, sljedeći korak je pokretanje ovrhe nad nekretninom.

logo