Zdravo životno okruženje

U današnje vrijeme prosječni čovjek dnevno udiše 13,5 kg zraka iz prostorije u kojoj se nalazi, te oko 1,5 kg svježeg zraka tokom dana. Svjesni toga da je riječ o većoj količini, za zdrav život čovjeka ključna može biti i kvaliteta zraka.

Zdravo stanovanje


Odlučujući utjecaj na kvalitetu našeg života, a time i na naše zdravlje imaju čistoća, temperatura i vlažnost zraka. Zbog manje potrošnje energije i energenata, prostori u kojima provodimo vrijeme sve su manje propusni, a takav način izvođenja prostora ima utjecaj na kvalitetu zraka koji udišemo. Posljedica „nepropusnog“ načina gradnje je i do deset puta manje izmjena zraka, nego u gradnji kod koje postoje propusti. Ako se prostor ne provjetrava dovoljno, postoji opasnost od nakupljanja kemijskih i bioloških tvari koje se oslobađaju u unutrašnjem prostoru. Osim provjetravanja, dobro je znati da pomaže i korištenje građevinskih proizvoda sa niskom razinom emisije, jer čovjek provede većinu (u prosjeku oko 90 %) životnog vremena u zatvorenim prostorima.


Zato se treba posvetiti i unutarnjim zidovima jer tvore najveću površinu u stambenom objektu. Oni imaju zahtjevnu ulogu reguliranja klime, ali samo pod uvjetom da su korišteni materijali pogodni za tu funkciju, međusobno si odgovaraju, te su adekvatno ispitani. Važno je i paziti na kvalitetu i funkcionalnost korištenih građevinskih materijala, jer će oni ostati dio objekta možda i zauvijek, ukoliko se neće zamijeniti novim ili boljim. Oni zato ne smiju otpuštati nikakve štetne tvari koje bi mogle utjecati na ljudsko zdravlje. Stalna i stabilna vlaga u zraku i temperatura u prostoriji bitno pridonose kvaliteti boravka i stanovanja u kući ili stanu.

 Ubuduće ćemo u nastavcima redovito objavljivati edukativne materijale vezane uz energetsku obnovu zgrada. Pratite naše objave…