Ugradnja videonadzora u stambenim zgradama

U proteklih nekoliko mjeseci informirali smo stanare stambenih zgrada pod našom upravom o novostima na području zaštite osobnih podataka, odnosno kakve promjene donosi Opća uredba o zaštiti podataka, poznatija pod nazivom GDPR

Podsjećamo, na snagu je stupila 25. svibnja 2018. godine.

6

Dio spomenute uredbe odnosi se i na postavljanje nadzornih kamera, radi postizanja više razine sigurnosti stambenih prostora, a za ugradnju takvog oblika nadzora potrebna je suglasnost 2/3 suvlasnika zgrade (razmjerno prema udjelu u vlasništvu). Naglasili bismo da se obrada prikupljenih snimaka može provoditi jedino u svrhu zaštite osoba i imovine stanara zgrade, te da bi se sustav nadzora trebao uvoditi tek ako procjena pokaže da su potencijalne prednosti veće u odnosu na moguće rizike.

Ukoliko stambena zgrada ima videonadzor, mora postojati i osoba zadužena za pristup podacima prikupljenim tokom snimanja. Potrebno je voditi i evidenciju pristupa snimkama, kako bi se moglo utvrditi tko je pristupao naknadnom pregledu. Navedeni sustav morao bi biti zaštićen od neovlaštenog pristupa jer gubitak snimki za sobom povlači posljedice, a snimke se mogu čuvati do najviše šest mjeseci od nastanka.

Prilikom ulaska u prostor u snimani prostor, obavezno je istaknuti:

  • obavijest o videonadzoru
  • tko je odgovorna osoba (voditelj obrade)
  • kontakt podaci za ostvarivanje prava

Što sve može biti snimano? Nadzornim kamerama mogu biti obuhvaćeni ulasci i izlasci iz stambenih zgrada, te zajednički prostori u stambenoj zgradi. Ako se dovoljna razina sigurnosti može postići postavljanjem manjeg broja kamera, dužno je postaviti ih pod kutem kako bi se snimao manji prostor.

Snimati se mogu i prostorije, dijelovi prostorija, vanjska površina objekta, a iznimno i unutarnji prostor.