Pojašnjenje oznaka stožera civilne zaštite na zgradama