UKT

Uobičajeno kriva tumačenja (UKT)

ukt slika

Nakon više od 20 godina primjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, sve je manje pitanja kao što su: što je pričuva, što radi predstavnik stanara, čemu služi upravitelj zgrade i slično. Usprkos tome, još uvijek postoji i prisutan je cijeli niz pogrešno postavljenih teza. Stoga smo odlučili promijeniti pristup i ne pisati odgovore na uobičajeno postavljena pitanja (FAQ), već upravo o ovom drugom problemu uobičajeno krivim tumačenjima (UKT)U nastavku pročitajte one najzanimljivije!

“Ja vam redovito plaćam pričuvu, a vi meni nećete…“ ne

 • Pričuva se ne plaća upravitelju. da
  Suvlasnici uplaćuju iznos pričuve na zajednički žiro račun koji glasi na stambenu zgradu. Naknada upravitelju se, kao i ostali troškovi stambene zgrade plaćaju sredstvima sa tog žiro računa.

“Moj prijatelj u Sopotu kod drugog upravitelja plaća manju pričuvu za istu kvadraturu. Zašto ste vi skuplji?” ne

 • Visinu pričuve ne određuje upravitelj. da
  Konačnu odluku o visini pričuve donose suvlasnici zgrade, a ne upravitelj. Ukupni troškovi održavanja zgrade određuju visinu pričuve, a utvrđuje se prihvaćanjem godišnjeg plana održavanja.

"Poslao sam Vam prije tri dana e-mail za hitnu intervenciju, da se zamijeni žarulja u stubištu..." ne

 • Hitne intervencije se dojavljuju telefonskim pozivom.da
  Uklanjanje tehničkih nedostatka koji ne ugrožavaju stvaranje dodatne materijalne štete smatraju se redovnim postupkom održavanja i ne zahtjevaju hitnu intervenciju.

„Tužili ste me za ne plaćanje? Ja s vama nisam sklopio nikakav ugovor.“ ne

 • Međuvlasnički ugovor i Ugovor o upravljanju ne moraju prihvatiti svi suvlasnici zgrade. da
  Postupak prisilne naplate pokreće upravitelj u ime i za račun ostalih suvlasnika zgrade.

„Ja ću prestati plaćati, jer mi nisu…“ ne

 • Svi suvlasnici su obvezni plaćati pričuvu. da
  Prestanak plaćanja pričuve nije ispravan način rješavanja problema sa ostalim suvlasnicima ili upraviteljem zgrade. U konačnici (troškovi prisilne naplate i kamate) se šteta nanosi samome sebi.

„Pa vi ste naš upravitelj. Mi smo mislili…“ ne

 • Potpisom Ugovora o upravljanju zajednički dijelovi zgrade nisu prodani. da
  Odgovornost je i dalje na suvlasnicima zgrade, a upravitelj zgrade u ime i za račun svih suvlasnika održava zajedničke dijelove po nalogu predstavnika suvlasnika.

„Mi imamo osigurane stanove, ne trebamo osiguranje zgrade.“ ne

 • Zakonom je propisano obvezno osiguranje zgrade. da
  Kao i za motorna vozila, zakonom je propisano osnovno osiguranje zajedničkih dijelova od odgovornosti, te mogućnost osiguranja od puknuća i izliva iz instalacija, požara, loma stakla i sl.

„Dobio sam papir od dimnjačara gdje piše da moram bušiti rupe na novim vratima od kupaonice.“ ne

 • Dimnjačar je stručna i ovlaštena osoba za kontrolu ispravnosti dimnjaka i priključenih uređaja, te ukazivanje nedostataka. da
  Unazad nekoliko desetljeća koristi se niz novih tehnologija i materijala. To zahtjeva nužnu prilagodbu postojeće opreme, kako bi se zadržala sigurnost stanovanja.

"Ja sam uplatio za 9. i 10. mjesec, a vi ste naplatili 5. i 6 mjesec. A još sam čitko napisao na uplatnici za 9. i 10. mjesec!" ne

 • Sustav elektroničke obrade podataka (EOP) nema sposobnost zaključivanja. da
  IZNOS, POZIV NA BROJ i IBAN PRIMATELJA su ključna polja za plaćanje uplatnicom. Ako podaci o uplati nisu identični s podacima zaduženja, automatsko knjiženje nije moguće.

„Donio sam račune da mi se plati za cijevi u kupaonici što sam preuređivao.“ ne

 • Sredstva pričuve su namjenska sredstva. da
  Podmirivanje troškova zbog preuređenja posebnih dijelova nekretnina nisu moguća, osim ako je to Međuvlasničkim ugovorom posebno uređeno.

„Pa nismo mi tražili taj ŠPRENKLER da sad moramo skupo plaćati. Dajte vi to izbacite." ne

 • Zakonom o graditeljstvu propisani su standardi i norme. da
  SPRINKLER je sustav za automatsko gašenje požara, podliježe obvezi godišnjeg atestiranja i pregleda svakih šest mjeseci. Njime se štite ljudi i imovina od mogućih posljedica požara.