Natječaji

 

JEDNOSTAVNI POSTUPAK NABAVE 1/2022 - postupak nabave za izvođenje radova na :

rekonstrukciji sustava grijanja izgradnjom nove plinske kotlovnice na stambenoj zgradi DOBRI DOL 54, Zagreb

    Obavijest o nabavi (pdf)

        Projekt (pdf)

        Troškovnik (pdf)

Rok za dostavu ponuda: 25.5.2022. 14h

 

Status: Zatvoreno

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije
JEDNOSTAVNI POSTUPAK NABAVE 1/2019
postupak nabave za izradu Glavnog projekta Integralna energetska obnova zgrade, MARJANOVIĆEV PRILAZ 2, Zagreb

Pozivno pismo (pdf)

 

Izvođenje radova na obnovi krova financirana sredstvima suvlasnika:

SALIHA ALIĆA 2, Zagreb

Dokumentacija o nabavi(pdf)

Troškovnik (pdf)

Rok  za dostavu ponuda: 

Status: Zatvoreno

 

Rekonstrukcija postojeće plinske kotlovnice sufinancirana sredstvima suvlasnika:

ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 18, Zagreb

Odluka o poništenju (pdf)

Dokumentacija o nabavi (pdf)

Obavijest o nabavi (pdf)

Nacrti (pdf)

Troškovnik (xls)

 Status: Zatvoreno

 

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima suvlasnika:

VLAŠKA 99, Zagreb

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova (pdf)

Projekt i troškovnik (pdf)

 Status: Zatvoreno

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije:

JAVNO NADMETANJE 1-1/2018 - postupak nabave za izvođenje radova:

Integralna energetska obnova zgradeNOVIGRADSKA 1, 3, 5, 7, Zagreb

Odluka o odabiru  (jpeg)

Obavijest o odbijanju ponude (pdf)

Poziv na dopunu ponudbene dokumentacije (pdf)

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda (pdf)

Dokumentacija o nabavi (pdf)

Obavijest o nabavi (pdf)

Troškovnik (xlsx)

Status: Zatvoreno

 A3 plakat Ilica Novigradska1357

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije:

JAVNO NADMETANJE 1/2018 - postupak nabave za izvođenje radova:

Integralna energetska obnova zgradeNOVIGRADSKA 1, 3, 5, 7, Zagreb

Odluka o poništenju postupka javnog nadmetanja (jpeg)

Dokumentacija o nabavi (pdf)

Obavijest o nabavi (pdf)

Troškovnik (xlsx)

Status: Zatvoreno

 A3 plakat Ilica Novigradska1357

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije:

JEDNOSTAVNI POSTUPAK NABAVE 5/2017postupak nabave za izvođenje radova:

Integralna energetska obnova zgradeSVIBOVAC 4, Zagreb

Odluka o odabiru (pdf)

Odluka o poništenju odabira izvođača (jpeg)

Odluka o odabiru izvođača (jpeg)

Pozivi na dostavu ponude (pdf)

Troškovnik (xslx)

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda (jpeg)

Status: Zatvoreno

A3 plakat Svibovac 4

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije:

JAVNO NADMETANJE 1-2/2018 - postupak nabave za izvođenje radova:

Integralna energetska obnova zgradeTRG FRANCUSKE REPUBLIKE 7, Zagreb

Odluka o izboru izvođača (jpeg)

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda (pdf)

Dokumentacija o nabavi (pdf)

Obavijest o nabavi (pdf)

Troškovnik (rar)

Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda (pdf)

Status: Zatvoreno

A3 plakat TFR7

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije:

JEDNOSTAVNI POSTUPAK NABAVE 7/2017postupak nabave za izvođenje radova:

Integralna energetska obnova zgradeILICA 101/4, Zagreb

Obavijest o izboru izvođača (pdf)

Pozivi na dostavu ponude (pdf)

Troškovnik (xlsx)

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda (jpeg)

Status: Zatvoreno

A3 plakat Ilica 101 4

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije:

JEDNOSTAVNI POSTUPAK NABAVE 6/2017postupak nabave za izvođenje radova:

Integralna energetska obnova zgradeTRG FRANCUSKE REPUBLIKE 7, Zagreb

Obavijest o otkazu izvođača (pdf)

Obavijest o izboru izvođača (pdf)

Pozivi na dostavu ponude (pdf)

Troškovnik (rar)

Zapisnik o otvaranju ponuda (jpeg)

Status: Zatvoreno

A3 plakat TFR7

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije:

JAVNO NADMETANJE 3/2017 postupak nabave za izvođenje radova:

Integralna energetska obnova zgradeTRG LJUBE BABIĆA 28, Jastrebarsko

Obavijest o izboru izvođača (pdf)

Izmjena dijela natječajne dokumentacije (pdf)

Obavijest o nabavi (pdf)

Dokumentacija o nabavi (pdf)

Troškovnik (xlsx)

Paket za preuzimanje (zip)

Status: Zatvoreno

A3 plakat TLJB28

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Obnova stambene zgrade sufinancirana sredstvima Europske unije:

JAVNO NADMETANJE 4/2017 - postupak nabave za izvođenje radova:

Integralna energetska obnova zgradeULICA VINCENTA IZ KASTVA 7, 9, 11, Zagreb

Obavijest o izboru izvođača (pdf)

Izmjena natječajne dokumentacije (pdf)

Obavijest o nabavi (pdf)

Dokumentacija o nabavi (pdf)

Troškovnik (xlsx)

Paket za preuzimanje (zip)

Status: Zatvoreno

A3 plakat VIK 7911

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/